Bankowiec.com.pl – Bankier Online – kredyty, pożyczki, doradztwo

Dopłaty w ramach MdM a spadek

Expander Kraków

Osoby naruszające warunki programu MdM zobowiązane są do zwrotu całości środków, jakie uzyskali w ramach dofinansowania. Okres ochronny trwa 5 lat. Czy w przypadku nabycia nieruchomości w ramach postępowania spadkowego także konieczny będzie zwrot?

Bank Gospodarstwa Krajowego obliczy wysokość należnej do zwrotu kwoty w przypadkach złamania obowiązujących zasad Mieszkania dla Młodych. Zależy on od okresu, jaki został beneficjentowi pomocy do końca okresu ochronnego (okres liczony będzie od dnia zdarzenia powodującego konieczność zwrotu). Czyli w sytuacji gdy po 2,5 roku od uzyskania wsparcia w ramach MdM zostanie kupiony dom czy mieszkanie przez osobę korzystającą z pomocy państwa – do zwrotu będzie 50% uzyskanego wsparcia (dokładnie połowa). Całość kwoty trzeba będzie oddać tylko i wyłącznie w przypadku gdy przed podpisaniem dokumentu notarialnego kwota zadłużenia spadnie do mniej niż połowy ceny zakupu nieruchomości, albo gdy kredyt zostanie do tego momentu spłacony w całości. BGK i inne organy o naruszeniu zasad programu powinny być powiadomione w formie pisemnej. Kredytobiorca ma na to 30 dni, a kolejne 60 na zwrot dopłaty. Jeśli kredytobiorca nie zmieści się w ustalonych terminach dodatkowo będzie musiał uregulować odsetki ustawowe od wymaganej kwoty.

Kiedy należy informować organy o złamaniu zasad MdM?

Głównie w sytuacji sprzedaży mieszkania, wynajęcia nieruchomości, zmian zasad użytkowania lokalu (bez zaspakajania potrzeb mieszkaniowych beneficjenta), zakupu mieszkania czy domu także jako współwłaściciel, czy też jeśli w całości czy części spłacony zostanie kredyt zmniejszając saldo zobowiązania poniżej 50% ceny zakupu mieszkania w ramach MdM.

Ustawa zabrania podejmowania działań zmierzających do wejścia w posiadanie innej niż w ramach programu nieruchomości. Wyjątek stanowi spadek i uzyskanie tytułu do nieruchomości w taki sposób. Zatem dziedzicząc nie łamiemy zasad MdM i nie musimy zwracać dotacji, a Bank Gospodarstwa Krajowego nie upomni się, także w przyszłości, o zwrot. Jedynie w ten sposób możemy pozyskać mieszkanie czy dom (w całości czy też części) bez skutków prawnych wynikających z zapisów Mieszkania dla Młodych.

Sprawdź najnowsze rankingi kredytów:
Ranking kredytów hipotecznych lipiec 2019
Ranking kredytów gotówkowych lipiec 2019
Ranking kont osobistych lipiec 2019
Ranking kart kredytowych lipiec 2019

KREDYTY MIESZKANIOWE 07.2019RANKING NOTUS
+