Bankowiec.com.pl - Bankier Online - kredyty, pożyczki, doradztwo

Jak przedsiębiorcy mogą zadbać o wyższą emeryturę?

Expander Kraków

Przeciętny Polak ma miesięczne dochody w wysokości około 4400 zł. To i dużo, i mało. Prowadząc działalność gospodarczą składki, a więc i podstawa wymiaru przyszłej emerytury, nie są zbyt wysokie. Warto pomyśleć o przyszłości, gdyż niebawem na jednego emeryta przypadnie, o połowę mniej niż dziś, osób aktywnych zawodowo. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego w 2035 roku na emeryta pracować będzie 2 osoby aktywne zawodowo. Obecnie pracuje ich 4. Prawdopodobnie wpłynie to na podwyższenie składek na ubezpieczenia i zmniejszenie wypłacanych świadczeń.

Tylko nieliczni myślą jednak o starości i zabezpieczeniu swojego życia na emeryturze. Tylko co czwarta osoba inwestuje na przyszłość. Jak? Najczęściej wybierane są bezpieczne instrumenty finansowe, jak lokaty czy rachunki oszczędnościowe. Zysk niewielki.

Jak przedsiębiorcy mogą zmienić wysokość przyszłej emerytury?

Oszczędzanie staje się metodą na zaspokojenie wydatków bieżących, zachcianek czy krótkoterminowych planów. Mało kto sięga kilkudziesięciu lat do przodu. Metoda na zwiększenie przyszłych świadczeń może być jednak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) w ramach III filaru. Polega ono na regularnym odkładaniu wolnych środków do określonego rokrocznie limitu IKE. Na dzień dzisiejszy niewiele osób korzysta z tego instrumentu.

Jakie są zalety IKE?

– środki zgromadzone w IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, o ile spełnimy warunek, że wypłata nastąpi po ukończeniu wieku uprawniającego do emerytury (w tym wcześniejszej)
– w przypadku chęci wcześniejszej wypłaty podatek pobierany jest tylko raz, na koniec okresu inwestowania
– klient ma możliwość wyboru sposobu inwestowania środków: rachunek lub lokata bankowa, polisa na życie z funduszem kapitałowym, rachunek papierów wartościowych czy inwestowanie w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych
– w przypadku braku zadowolenia z dotychczasowego inwestowania klient bezpłatnie może dokonać zmiany sposobu inwestycji lub zmienić organizację IKE (prawo transferu przysługuje po upływie roku)
– IKE umożliwia dowolność inwestowania składek pochodzących z różnych źródeł.

Jak każdy produkt tak i IKE ma swoje wady związane głównie z limitem wpłat w roku. Osoby prowadzące działalność nie zawsze są w stanie regularnie odprowadzać składki do IKE. Wówczas można rozważyć inwestycję w IKE Obligacje, gdzie sami zdecydujemy o wysokości składek i ewentualnej częstotliwości wpłat. IKE Obligacje to inwestycja pewna, bowiem polega na inwestowaniu w obligacje Skarbu Państwa, nawet 10-letnie. Zysk może być jednak różny – głównie zależny od czynników gospodarczych, okresu inwestowania czy kształtu portfela oszczędnościowego.

Za oszczędzaniem w III filarze jest zdecydowanie więcej zalet, niż wad. Taka forma gromadzenia środków na emeryturę pozwala uniezależnić się w pewnym stopniu od ZUS i niepewnego OFE, na które niestety nie mamy większego wpływu.

Sprawdź najnowsze rankingi kredytów:
Ranking kredytów hipotecznych czerwiec 2019
Ranking kredytów gotówkowych czerwiec 2019
Ranking kont osobistych czerwiec 2019
Ranking kart kredytowych czerwiec 2019

KREDYTY MIESZKANIOWE 06.2019RANKING NOTUS
+