Bankowiec.com.pl - Bankier Online - kredyty, pożyczki, doradztwo

Od tego roku można meldować się przez Internet

Expander Kraków

Na początku roku weszła nowelizacja ustawy, dzięki której można zameldować się bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).
Mimo, że początkowo zapowiadano zniesienie obowiązku meldunkowego, ostatecznie rządzący zdecydowali się na ułatwienie Polakom zameldowania się, obecnie nie trzeba fatygować się do urzędu, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, przy czym w tym wypadku należy posiadać Profil Zaufany; można go złożyć elektronicznie przez bankowość internetową. Decyzja dotycząca obowiązku meldunkowego była motywowana tym, że zapewnia on prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej oraz zarządzania wypłatami różnego rodzaju świadczeń – rent, emerytur, pieniędzy z opieki społecznej.

Jak zameldować się online? – krok po kroku

Pierwsza rzeczą, jaką należy zrobić, aby móc zameldować się bez wychodzenia z domu jest dostarczenie elektronicznej wersji dokumentu, który poświadcza prawo do własności nieruchomości osoby, która chce zameldować siebie lub osoby trzecie. W tym wypadku należy przedstawić skan takiego dokumentu. Meldunek w formie elektronicznej jest oczywiście bezpłatny, tak samo, jak uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały. Jeżeli chcemy zameldować się na pobyt czasowy, będziemy musieli już liczyć się z kosztami, opłata wynosi 17 złotych.

Jeżeli posiadamy Profil Zaufany, wystarczy zalogować się na stronie na przykład za pośrednictwem bankowości internetowej. Następnym krokiem jest przejście do zakładki „Sprawy obywatelskie”, tam wybieramy rodzaj pobytu (stały lub czasowy) oraz odpowiedni formularz. Zaznaczamy kogo chcemy zameldować i uzupełniamy pozostałe pola. Do wniosku trzeba dołączyć odpis z księgi wieczystej, umowę cywilno-prawną, orzeczenie sądu albo decyzję administracyjną w zależności od tego, jaki mamy tytuł prawny do mieszkania. Jeżeli jesteśmy osobą nieposiadającą tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcemy się zameldować, powinniśmy dołączyć oświadczenie właściciela albo osoby z tytułem prawnym do mieszkania, które potwierdzi nasz pobyt w lokalu. Po wysłaniu wniosku o zameldowanie, powinno przyjść na naszą skrzynkę ePUAP potwierdzenie jego złożenia.

Możliwość wypełnienia elektronicznego wniosku o uzyskanie meldunku to duże udogodnienie.

Sprawdź najnowsze rankingi kredytów:
Ranking kredytów hipotecznych styczeń 2020
Ranking kredytów gotówkowych styczeń 2020
Ranking kont osobistych styczeń 2020
Ranking kart kredytowych styczeń 2020

KREDYTY MIESZKANIOWE 01.2020RANKING NOTUS
+