mBank Online

klientów, zainteresowanych bankową usługą elektroniczną. Wirtualna instytucja jaką jest mBank wykorzystując mobilne kanały dystrybucyjne gwarantuje swoim klientom możliwość dysponowania swoimi finansami o każdej porze dnia i nocy bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.

mBank to nie tylko największa wirtualna placówka bankowa, ale również stabilna instytucja finansowa, która zajmuje trzecią lokatę w rankingu banków detalicznych działających na terenie naszego kraju. Tak wysoką pozycję zawdzięcza nie tylko innowacyjnej usłudze ale również stosowaniu dobrej praktyki bankowej, która została opracowana przez Związek Banków Polskich i ma na celu utrzymanie należytej równowagi pomiędzy podmiotami z nią związanymi czyli inwestorami, kadrą zarządzają, pracownikami a nawet dostawcami.

Centrala:
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524

Adres korespondencyjny:
Bankowość Detaliczna mBank S.A.
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Kody SWIFT:
BREX PL PW (dla dawnego BRE Banku)
BREX PL PW MBK (dla mBanku)
BREX PL PW MUL (dla dawnego MultiBanku)

Sesje wychodzące:
05:55, 09:66, 13:25

Sesje przychodzące:
12:00, 15:00, 18:15

Oferta dla Internautów:

KREDYTY MIESZKANIOWE 04.2019RANKING NOTUS
+